Skip to main content
Close-up of old ampoules on sandy beach

Bildeguide for farlige gjenstander

Updated:9/28/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Denne bildeguiden gir informasjon om farlige gjenstander som strandryddere kan komme over under rydding av marint avfall.


Bildeguiden er i hovedsak for strandryddere, men er også aktuell for dykkere som rydder avfall under vann. Bildeguiden er imidlertid ikke en uttømmende beskrivelse over alt farlig avfall man kan finne.

Bildeguiden tar for seg gjenstander som utgjør en risiko for skade på mennesker og/eller miljø (som dyr, planter og deres habitat) og omgivelsene generelt, og som må behandles deretter hvis de blir funnet under en ryddeaksjon.

Bildeguiden er utviklet av Marfo og Handelens Miljøfond.

Takk til alle aktørene som har bidratt i arbeidet!

Under kan du laste ned bildeguiden i ulike versjoner.